Vaccinmotstånd och tillståndet i sjukvården

Jag gav mig in i en sajt hos antivaccinare. Det handlar förstås om motstånd mot vaccinen mot Covid-19. Gruppen finns på Instagram under hashtaggen #kavlaner. Den är ett svar på kampanjen #kavlaupp som vill få folk att vaccinera sig. Att ge sig in där är som att hamna i en alternativ värld av egenkonstruerade uppfattningar om Covid-19, om vaccinen, dödstal, biverkningar etc. Man kanske kan kalla dom hobbyepidemiologer. Det är förstås ganska meningslöst att argumentera mot personer som skapat en egen värld vid sidan av vår. Mitt nedslag väckte förstås stor vrede och irritation. Här är några av deras argument:

  1. Det finns ingen pandemi

2. Covid-19 är inte värre än en vanlig förkylning

3. Myndigheter mörkar antalet döda av vaccinet

4. Man blir lokalt magnetisk av vaccinet

5. Att säsongsinfluensan i stort sett försvunnit beror inte på restriktioner, bättre handhygien etc utan på felaktiga PCR-test. Säsongsinfluensan har blivit covid-19

6. Faktumet att genomgången covid-19-infektion ger bättre skydd mot ny infektion än vaccin tas som ett argument mot att ta sprutan.

7. Vaccinet är ”nödgodkänt”.

8. Vaccinationsprogrammet är ett experiment

9. Vaccinet har mycket och svåra biverkningar 

10. Vaccinet är värre än sjukdomen den ska bota

11. Vaccinet är genmanipulerat och påverkar våra gener

12. ”Skaparen av mRNA-viruset, Robert Malone, har sagt att vaccinet under inga omständigheter får sprutas in i människor”

13. Vi känner inte till de långsiktiga biverkningarna av vaccinet

Finns det någon sanning i deras argument? Man kan ju förstås bara skratta åt det hela. Det är ju galenskap. Men låt oss ändå titta på argumenten. Vanligtvis låter jag, och många med mig, foliehattar vara men eftersom de bedriver en kampanj för sina galenskaper och detta får konsekvenser för samhället så kanske det ändå måste bemötas. Låt oss ta argument för argument.

Punkt 1 är en konspirationsteori. Alla länder runt om på Jorden har infört restriktioner, stängt ner hela samhällen, förbjudit sammankomster, infört lagar om ansiktsmask etc trots att det, enligt antivaccinare, inte finns någon pandemi. Förklaringen brukar vara att samhället vill bli auktoritärt, vill ta kontroll över människorna, vill styra människor likt en fårskock. Det är m a o en gigantisk konspiration med tusentals makthavare inblandade. Antivaccinarna blir här de förföljda sanningssägarna, de som förstått, som besitter den sanna kunskapen. Kanske behöver det inte ha handla om en konspiration. Det kan också vara så att WHO, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, sjukvården, regeringar, regioner etc har misstagit sig. De tror att det finns en pandemi men det finns ingen. Endast de upplysta vaccinmotståndarna besitter sanningen.


Punkt 2 är ju uppenbart en lögn. Det är sant att många inte får mycket mer symtom än vid en vanlig förkylning, men till skillnad från en vanlig förkylning blir många mycket mer sjuka. I stort sett de enda som kan dö av en vanlig förkylning är kraftigt immunsupprimerade patienter eller de med fullt utvecklad AIDS. Inte så med covid-19. Sjukdomens svårighetsgrad hänger starkt ihop med stigande ålder, bakomliggande sjukdomar som hypertoni, diabetes, njursvikt, Downs syndrom, kronisk lungsjukdom mm. Dock. Ganska många kan bli mycket dåliga trots att de är helt friska i bakgrunden. Detta gäller än mer med delta-varianten. De patienter som kommer in till sjukvården nu, svårt sjuka i covid-19, är inte längre personer födda på 20-, 30- eller 40-talet, de har antingen redan haft det, dött av sjukdomen eller blivit vaccinerade, framförallt det sista. De som kommer in nu är oftast helt friska och födda på 70- och 80-talet. De är i stort sett alltid ovaccinerade.

Punkt 3 är ännu en konspirationsteori. Det är troligt att det finns länder, som exempelvis Nordkorea, som mörkar statistiken men om vi håller oss till Sverige är påståendet befängt. Rapporteringssystemet i Sverige är väl utbyggt och utvecklat. Läkarna sätter diagnoser på avlidna patienter och andra myndigheter för in dessa uppgifter i statistiken.

Punkt 4. En av personerna i #kavlaner idiotförklarar i stort sett hela den svenska befolkningen och talar om brist på intelligens etc. Samtidigt lägger samma person ut filmer på personer som påstås ha blivit magnetiska efter covidvaccinationen. Det här är så dumt att man egentligen inte borde bemöta det. För det första finns det ingenting i vaccinet som är magnetiskt. För det andra kan vem som helst få en tesked att fastna på en överarm om man lutar på den, den är lagom klibbig och slät. Att tro att man kan bli magnetisk av ett vaccin är, för att vara snäll, absurt.

Punkt 5 är ett påfund av antivaccinationsrörelsen. Det hela bygger på antagandet att eftersom det amerikanska livsmedels och läkemedelsverket FDA vid ett tillfälle kasserade ett parti felaktiga PCR-test samt att alla PCR-test alltid har en viss felmarginal så kan den kraftiga nedgången av positiva säsongsinfluensaprov förklaras av felaktiga PCR-test. Nedgången av säsongsinfluensa beror enligt denna logik inte på samhällens restriktioner och förbättrade hygienrutiner, på munskydd, visir, avstånd etc utan de tidigare positiva säsongsinfluensaproven är i själva verket positiva covidprov. Eftersom PCR-test alltid är felaktiga enligt rörelsen så är frågan om varför proven på säsongsinfluensa alltid felaktigt visar felaktiga covidsvar? Varför inte 50-50? Självfallet är detta dumheter. Våra labb analyserar PCR-test enligt vetenskapliga metoder med en viss felmarginal. Självklart skulle felaktiga PCR-test upptäckas. Dessutom är ju FHM:s förklaring att förändrade rutiner, avstånd, nedstängning etc hindrat smittspridningen av vanlig influensa inte bara trolig utan helt sann. Skulle sådana åtgärder inte alls stoppa smittspridning? De skulle vara tvungna att svara ja. En del vaccinmotståndare hävdar att covid-19 inte finns, andra att den finns men inte är farligare än en vanlig förkylning, en del att den finns och är värre än influensa men att eftersom dödligheten är så låg så finns ingen anledning att införa restriktioner. Men enligt denna förvrängda teori så hjälper inte avstånd, förbud för folksamlingar, visir, munskydd, handsprit, handtvätt eller andra metoder för att begränsa smittspridning. De påverkar inte alls. Det faller på sin egen orimlighet.

Logiken i punkt 6 är oklart. Slutsatsen tycks vara att det är bättre att få covid-19 för att slippa få covid-19 eftersom genomgången covidinfektion ger bättre immunitet än en vaccination. Men att få covid innebär ju att man får covid. Man har ingen aning innan hur sjuk man blir eller om man t o m dör. Man kan iallafall bli mycket dålig. Allvarliga biverkningar av vaccinet är väldigt sällsynta. Allvarliga symtom eller följder av covid är oerhört mycket vanligare. Alltså är vaccinet mycket bättre. Men huvudinvändningen är att argumentet bygger på ett logisk felslut.

Punkt 7. Nej, vaccinen är inte ”nödgodkända”, de är godkända som alla andra läkemedel.

Punkt 8. Nej det är inget experiment. Det är en vaccinationskampanj för att förhindra en potentiellt mycket farlig sjukdom.

Punkt 9. Både sant och inte. Alla, verkligen alla, läkemedel har biverkningar. Av covidvaccinen får man vanligen smärta vid insticksstället, i armen, huvudverk och feber. Detta går över efter en till två dagar. Det är kroppens immunsvar. Av 12 774 700 givna doser gav dessa 5 623 allvarliga biverkningar vilket motsvarar 0,044%. Antalet döda var 283. Det är 0,0022%. Detta är bättre siffror än de flesta helt vanliga läkemedel människor runt om i landet tar varje dag. Ett par exempel: Risken för den allvarliga biverkningen anafylaktisk chock av Alvedon är 0,01%. Cordarone, en ganska vanlig hjärtmedicin, har följande allvarliga biverkningar: Vanliga (1%-10%): Lungtoxicitet, akut leverpåverkan, leversvikt, hypo- eller hypertyreoidism. Mindre vanliga (0,1%-1%): Uppträdande av ny eller förvärrande av redan existerande arytmi, som ibland kan leda till hjärtstillestånd. Det var två exempel. De flesta läkemedels farlighet ligger någonstans mellan dessa två ytterligheter. Att de allvarliga biverkningarna ligger på 0,044% är inget vaccinmotståndare vill låtsas om. De redovisar bara antalet döda eller skadade av vaccinet, inte i relation till hur många som fått det eller i relation till andra läkemedel.

Deras nästa argument är att mörkertalen är stora. Hur de vet de är oklart. Vad gäller de lindriga biverkningarna så är mörkertalet säkerligen stort (eftersom de flest vet att man får biverkningar, att de går över etc) men ju allvarligare biverkningarna är desto mindre sannolikt är det med mörkertal. De som får allvarliga biverkningar och till och med dör hamnar på sjukhus och där är rapporteringen 100%.

Punkt 10 är en ren lögn. Av 1 130 525 registrerade fall av covid-19 i Sverige har 14 692 avlidit. Det ger en dödlighet på 1,3%. Andelen som intensivvårdats är 7 733. Det är 0,7%. Antalet som varit svårt sjuka har jag inga siffror på men det handlar om många många fler. Antalet som sjukhusvårdats för covid-19 hittar jag inga siffror på. Även postcovid-patienter på 8547 stycken kan räknas in. Vad gäller vaccinet får vi följande siffror: Av 12 774 700 givna doser har 283 dött. Det ger en dödlighet på 0,0022%. Bättre siffror än väldigt många vanliga läkemedel.

Punkt 11. Nja. Det handlar i ett par av vaccinerna om ett mRNA-vaccin. Dessa vacciner får muskeln runt injektionsstället att producera ett spikeprotein liknande det viruset har runt omkring sig. Vaccinet manipulerar alltså, helt riktigt, kroppens celler att producera främmande proteiner för att skapa en immunologisk reaktion och därmed immunitet mot sars-covid-19. Men detta är inte konstigare än det viruset själv gör. Det får kroppens celler runt om i kroppen att producera nya virus just genom genmanipulation. Vi utsätts ständigt för nya och gamla genmanipulerande virus och en del virus bär vi med oss hela livet, exempelvis vissa herpesvirus.

Vad gäller punkt 12 ska jag göra ett separat blogginlägg om detta senare. Det är nämligen ett argument som ständigt poppar upp hos vaccinmotståndarna.

Punkt 13. Vi vet inte de långsiktiga biverkningarna. Ännu har inga långsiktiga biverkningar uppstått men med detta argument så har vaccinationsmotståndarna intecknat vaccinerades hela framtid. Alla sjukdomar som uppstår efter vaccination kan ju av dessa räknas in som en biverkan? Hur som helst, om det efter en vecka inte dykt upp nya biverkningar och de första försvunnit så är sannolikheten att nya biverkningar ska dyka upp extremt osannolik. Ett vanligt läkemedel som exempelvis digoxin som man titrerar upp kan ju ge biverkningar långt senare eftersom plasmakoncentrationen kan stiga över tid (pga dåliga njurar exempelvis) men covidvaccin fungerar inte på det sättet. Allt ges vid två tillfällen och det finns inget som ackumuleras i kroppen.

Det var några ”argument” vaccinmotståndare använder sig av. Det som är fascinerande är att många av personerna inom denna rörelse på fullt allvar anser sig veta bättre än WHO, Folkhälsomyndigheten, sjukvården och dess laboratorier, regionerna, Läkemedelsverket och andra myndigheter. De vet också bättre än hela vetenskapssamfundet. Det är ganska imponerande. Snacka om grandios självuppfattning eller hybris. Jag brukar vanligtvis inte bry mig om foliehattar. Det finns människor som exempelvis tror att jorden är platt och det finns ingen anledning att gå i argumentation med sådana personer. Bara att låta dom hållas. I det här fallet är det annorlunda eftersom de inte bara håller det för sig själva utan också predikar och försöker få andra att inte ta vaccinet. Det får allvarliga följder. Vi har patienter som vägrar hålla sig på rummen på akuten eftersom de ”vet” att Corona inte finns. In strömmar just nu patienter överallt i landet som är svårt sjuka i covid av den enda anledningen att de inte tagit något vaccin. För allt detta bär vaccinmotståndarna ett ansvar. De är medskyldiga.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: